VIDRES VIOLA Construction La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construction La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construction La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construction La Sentiu De Sio Lleida

Stratifié

Ensemble se compose de deux ou plusieurs feuilles de verre, entre lesquelles il y a une couche intermédiaire constituée de feuilles de polyvinylbutyral (PVB). Viola a deux trains autoclave de laminage de verre modernes qui vous permettent de produire des modèles de différentes tailles et couleurs à des demandes spécifiques, même pour une courte série.

PROPIETATS
Seguretat
Bona resistència als impactes. En cas de trencament evita talls perquè no es fragmenta i la localitza en el lloc concret de l'impacte.
Acústica
La seva composició en capes el doten d'un aïllament acústic considerablement superior respecte a un monòlit del mateix gruix. La sensació de tranquil·litat incrementa en llocs amb molt soroll.
Aplicacions recomanades
Baranes, cobertes inclinades, aparadors (protecció contra a radiació ultraviolada i protecció contra el vandalisme i e robatori), miradors, buits d'habitatges o trepitjables de vidre (esglaons, terres lluminosos ...) entre d'altres.