VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida

Doble Envidrament

Format per dos o més vidres separats entre si per perfils d'alumini anoditzat creant una cambra d'aire que dota a l'envidrament de major aïllament tèrmic. En el seu interior s'han introduït sals secants, substàncies que absorbeixen la humitat de l'aire contingut a la cambra.

PROPIETATS
Energètiques

A l'estiu,entramenys calor i s'estalvia en refrigeració. A l'hivern, evita pèrdues energètiques calorífiques i s'estalvia en calefacció.
Lluminoses
Regula el pas de llum, la decisió de cada client.
Acústiques
Redueix els molestos sorolls exteriors (zones d'esbarjo, trànsit ...).
Estètiques i decoratives
Millora les condicions d'habitabilitat i ambientació. Disposa d'una àmplia gamma de colors. Poden ser opacs i translúcids.
Normativa
Està fabricat segons els processos productius i de qualitat final exigits. Avalat i certificat per APPLUS.
Garantia
Per un període de 10 anys des de la seva data de fabricació. Reposiciódel volum davant de problemes de condensació o brutícia en la seva càmera interior.