VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida
VIDRES VIOLA Construcció La Sentiu De Sio Lleida

Acristallament estructural

La tècnica del mur cortina consisteix la subjecció del vidre mitjançant silicones. La seva principal característica és l'efecte tan especail que s'aconsegueix utilitzant marcs metàl·lics. Aquest sistema de vidro estructural pot utilitzar-se en qualsevol tipus d'edifici.

PROPIETATS
Energètiques
Reducció del pont tèrmic i acústic. Queda minimitzat ja que el marc no està en contacte amb l'ambient exterior. A més, en no estar en contacte amb els bastidors, es atenúlala transmissió de so.
Reducció de reg de trencament tèrmic
Tota la superfície vítria queda exposada a la radiació solar. Així, la temperatura és més uniforme i el risc de trencament tèrmic del vidre exterior és inferior.
Estètica i decoració
Grans varietats constructives i de disseny per a la realització de mur cortina.