Doble Envidrament

Doble Envidrament

Format per dos o més vidres separats entre si per perfils d'alumini anoditzat creant una cambra d'aire que dota a l'envidrament de major aïllament tèrmic. En el seu interior s'han introduït sals secants, substàncies que absorbeixen la humitat de l'aire contingut a la cambra.
1
PROPIETATS
Energètiques

A l'estiu,entramenys calor i s'estalvia en refrigeració. A l'hivern, evita pèrdues energètiques calorífiques i s'estalvia en calefacció.
Lluminoses
Regula el pas de llum, la decisió de cada client.
Acústiques
Redueix els molestos sorolls exteriors (zones d'esbarjo, trànsit ...).
Estètiques i decoratives
Millora les condicions d'habitabilitat i ambientació. Disposa d'una àmplia gamma de colors. Poden ser opacs i translúcids.
Normativa
Està fabricat segons els processos productius i de qualitat final exigits. Avalat i certificat per APPLUS.
Garantia
Per un període de 10 anys des de la seva data de fabricació. Reposiciódel volum davant de problemes de condensació o brutícia en la seva càmera interior.